ร่วมงานกับเรา

ขั้นตอนการสมัครงาน

กรุณากรอกใบสมัครในตำแหน่งที่สนใจ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน เอกสาร รูปถ่าย หรือส่งจดหมายสมัครงาน
ได้ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่าง
ฝ่ายบุคคล บริษัทนครทองกรุ๊ป
7/22 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร: 0-2388-0548-9
อีเมล์: tavip@nakornthong.co.th