เสนอขายที่ดิน

ระเบียบเสนอขายที่ดิน

1

แจ้งรายละเอียดที่ดินต้องการ
เสนอขาย

ผู้เสนอขายที่ดิน จำเป็นต้องระบุรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น ให้ครบถ้วน ได้แก่
1.1 พิกัด/ตำแหน่งหรือที่ตั้งที่ดิน
1.2 ขนาดที่ดิน
1.3 ราคาเสนอขาย
1.4 รายละเอียดผู้เสนอขาย ชื่อ เบอร์โทรศัพท์
2

เอกสารประกอบที่ใช้ในการ
เสนอขายที่ดิน

2.1 หนังสือมอบอำนาจ
2.2 หนังสือมอบอำนาจโฉนด (ท.ด. 21)
3

ช่องทาง
การเสนอขายที่ดิน

ทางเว็บไซต์ หรือ โทร. 02-3880548-9
4

การดำเนินการ
ซื้อขายที่ดิน

บริษัท นครทอง เฮ้าส์ แอนด์ เรียลเอสเตท จำกัด จะกำหนด เงื่อนไขและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่ดิน เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อที่ดิน ดังนั้นจึงขอให้ผู้เสนอขาย ที่ดินให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
แบบฟอร์มเสนอขายที่ดิน
ข้อมูลผู้เสนอ
รายละเอียดที่ดิน
พิกัดที่ดิน
*รองรับไฟล์ jpeg, jpg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB
*รองรับไฟล์ jpeg, jpg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB
*รองรับไฟล์ jpeg, jpg, png, gif, pdf ขนาดไม่เกิน 10 MB
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการของบริษัทฯ
และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัว