เรื่องบ้านไม่กั๊ก กับนครทอง

ข้อควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย

ข้อควรรู้ก่อนต่อเติมบ้าน ทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย

หลายคนมักคิดว่า การต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายแค่มีเงินก็ทำได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การต่อเติมบ้านนั้นมีกฎหมายควบคุมอยู่หลายอย่าง หากทำผิดกฎหมาย ก็อาจจะเจอปัญหาใหญ่ตามมา เช่น ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน โดนปรับ หรือถึงขั้นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ไปเลยก็ว่าได้

 

ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าขอบ้านสมุทรปราการ และกำลังอยากเริ่มต่อเติมบ้านแต่ก็กังวลเรื่องกฎหมาย ในบทความนี้ นครทอง ได้รวบรวมข้อควรรู้สำคัญ เกี่ยวกับการต่อเติมบ้านให้คุณดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่โดนร้องเรียน เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

“ต่อเติมบ้าน” และ “ซ่อมแซมบ้าน” แตกต่างกันอย่างไร

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า การต่อเติมบ้าน และการซ่อมแซมบ้าน เป็นสิ่งเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว ทั้งสองกระบวนการนี้มีความแตกต่างกันในหลายแง่ ทั้งเรื่องของจุดประสงค์ ขอบเขตของงาน และรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ซึ่งการเข้าใจในความต่างนี้ จะช่วยให้เจ้าของบ้านสามารถวางแผน และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงบ้านมากยิ่งขึ้น

 • การต่อเติมบ้าน 

การต่อเติมบ้าน เป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย และเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้กับบ้าน เช่น ต่อเติมห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น หรือสร้างโรงเก็บรถเพิ่ม โดยในทางกฎหมายนั้น อาจจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานท้องถิ่น ก่อนดำเนินการ ขึ้นอยู่กับขนาด รูปแบบ และโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ อีกที

 • การซ่อมแซมบ้าน

สำหรับการซ่อมแซมบ้าน เป็นการแก้ไข ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด และเสียหายของโครงสร้าง หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ เช่น ซ่อมแซมหลังคา ทาสีใหม่ เปลี่ยนพื้นกระเบื้อง เป็นต้น โดยทั่วไปเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องขออนุญาตกับทางนิติ หรือองค์กรใด ๆ แต่ควรมั่นใจว่าการซ่อมแซมเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และไม่รบกวนเพื่อนบ้าน

เผยคำตอบ ! ทำไมต้องศึกษากฎหมาย ก่อนต่อเติมบ้านสมุทรปราการ

หลายคนอาจสงสัยว่า การขออนุญาตก่อนต่อเติมบ้านสำคัญอย่างไร ซึ่งหากคุณวางแผนต่อเติมบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เจ้าของบ้านจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร) ให้ดีก่อน เนื่องจาก การต่อเติมบ้านถือเป็น "การดัดแปลงอาคาร" ตามคำนิยามของกฎหมายฉบับนี้

 

สำหรับข้อสงสัยที่ว่า ทำไมต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ? เพราะกฎหมายฉบับนี้มีไว้เพื่อควบคุมให้การก่อสร้าง และดัดแปลงอาคารทุกหลังเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ทั้งยังสามารถป้องกันอัคคีภัย และไม่รบกวนบริเวณโดยรอบ การต่อเติมบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ดังนั้น หากต่อเติมบ้านโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดที่เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบ 

เรื่องต้องรู้ ! จะต่อเติมบ้านสมุทรปราการอย่างไร ให้ไม่โดนร้องเรียน

ก่อนอื่น นครทอง อยากพาคุณไปทำความเข้าใจกับข้อจำกัด ตามประเภทของการต่อเติมบ้านกันก่อน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การต่อเติมบ้านแบบต้องขออนุญาต

 • การต่อเติมในส่วนของพื้นที่ใช้สอยเกิน 5 ตารางเมตร เช่น ต่อเติมชาน หน้าต่าง และระเบียงที่ยื่นออกจากตัวบ้าน
 • การต่อเติมบริเวณหลังคาเกิน 5 ตารางเมตร รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลังคา หรือการมุงหลังคาใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านในส่วนที่เพิ่ม-ลด เสา คานที่ต่างไปจากเดิม เช่น การเพิ่มเสา คาน เปลี่ยนผนังกั้นห้อง
 • การต่อเติมบ้านในกรณีที่น้ำหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมเกิน 10% เช่น การเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างที่หนักขึ้น

2. การต่อเติมบ้านแบบไม่ต้องขออนุญาต

 • มีการเพิ่มหรือลดพื้นที่ ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช่การลด หรือเพิ่มเสากับคาน
 • มีการเปลี่ยนโครงสร้างของบ้าน โดยใช้วัสดุที่มีขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม
 • จะต้องไม่กีดขวางทางเดิน และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น 

หลังจากทำความเข้าใจประเภทของการต่อเติมบ้านสมุทรปราการที่ต้องขออนุญาต และไม่ต้องขออนุญาตกันไปแล้ว คราวนี้ นครทอง จะมาดู 4 ข้อห้าม ที่ต่อเติมไม่ได้ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ว่ามีอะไรบ้าง ดังนี้

 1. ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 2. ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ขัดต่อกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น
 3. ห้ามใช้ หรือดัดแปลงอาคารผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต
 4. ห้ามดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน

มัดรวม บทลงโทษทางกฎหมาย หากต่อเติมบ้านโดยไม่ขออนุญาต

ผลจากการต่อเติมบ้านโดยไม่ขออนุญาต ต้องจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งยังมีการกำหนดโทษปรับรายวันอีก วันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งอาจปรับเป็นเงินสด หรืออาจเป็นการเรียกเก็บทางกฎหมาย

 

อย่างไรก็ตาม การต่อเติมบ้านโดยไม่ขออนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ก็อาจส่งผลร้ายแรงตามมาทั้งโทษทางกฎหมาย และปัญหาความขัดแย้งกับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่วางแผนจะต่อเติมบ้านจึงควรเตรียมตัว และศึกษากฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ให้ดี รวมถึงขออนุญาตให้ถูกต้องเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการถูกลงโทษตามกฎหมาย 

 

นอกจากข้อระวังที่มีโทษปรับแล้ว ยังมีข้อควรระวังอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การเลือกช่างผู้รับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือ การตรวจสอบงานก่อสร้างอย่างละเอียด การเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลรักษาบ้านที่ต่อเติมอย่างสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้น การต่อเติมบ้านจึงเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ รวมถึงควรปรึกษาวิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญ และดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

พาส่อง ! 4 ขั้นตอน ขออนุญาตต่อเติมบ้าน แบบเข้าใจง่าย

อย่าลืมว่า “บ้าน” คือที่อยู่อาศัย เป็นสถานที่พักผ่อนที่สามารถสร้างความสุขให้กับครอบครัว การต่อเติมบ้านอย่างถูกต้อง จะช่วยให้บ้านของคุณเป็นบ้านพื้นที่ปลอดภัยที่ทั้งสวยงาม และน่าอยู่ สร้างความสุขและความอบอุ่นให้กับทุกคนในครอบครัว ซึ่งขั้นตอนขออนุญาตต่อเติมบ้าน ก็มีอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 
 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อเติมบ้าน
 2. เตรียมเอกสาร ได้แก่ แบบแปลนบ้าน พร้อมด้วยรายการประกอบแบบแปลน สำเนาโฉนดที่ดิน และหนังสือแสดงความยินยอมจากเพื่อนบ้านว่ายินยอมให้ต่อเติมบ้านชิดเขตที่ดิน
 3. ยื่นเอกสาร และรอผลพิจารณาภายใน 45 วัน แต่ในกรณีที่เอกสารไม่ถูกต้อง หลังทำการแก้ไขเอกสารส่งไปใหม่ จะได้รับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารในการแก้ไข
 4. ได้รับใบอนุญาต จากนั้นแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน รวมถึงวันเริ่ม-สิ้นสุดการก่อสร้างให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทราบ

“นครทอง ดิ เออเบิร์น ไวบ์” บ้านสมุทรปราการ ที่ลงตัวกับครอบครัว

นครทอง เข้าใจดีว่าการต่อเติมบ้านอาจไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคน เราจึงพร้อมช่วยคุณค้นหาบ้านเดี่ยว หรือทาวน์โฮมในสมุทรปราการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของครอบครัว 

 

หนึ่งในโครงการน่าสนใจที่ นครทอง อยากแนะนำคือ “นครทอง ดิ เออเบิร์น ไวบ์ แพรกษา-นิคมฯ บางปู” โครงการบ้านแนวคิดใหม่ล่าสุดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Live Complex Life Complete” ที่ผสมผสานการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวกสมัยใหม่ต่าง ๆ

 

ในโครงการประกอบด้วยทาวน์โฮม และบ้านแฝดขนาดใหญ่ กว้างขวาง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ เช่น Smart Security Home และ Digital Door Lock เพื่อมอบความสะดวกสบาย และความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีทำเลดีตั้งอยู่บนซอยแพรกษา ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู ทำให้เดินทางสะดวก ไม่ว่าจะรถยนต์ส่วนตัว หรือรถไฟฟ้า BTS สถานีแพรกษา นอกจากนี้ ยังอยู่ใกล้แหล่งงาน และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มากนัก

 

สำหรับครอบครัวที่กำลังมองหาบ้านสมุทรปราการ นี่อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ เราเชื่อว่าทุกคนต้องการบ้านที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว หากสนใจบ้านที่ใช่ในทำเลสมุทรปราการ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 

Line: @nktgroup 

โทร 087-678-9296 (นครทองลีฟวิ่ง)  

084-641-2666 (นครทองโคโลนี่) 

097-1854467 (นครทอง ดิ เออเบิร์น ไวบ์)

Inbox: Nakornthong Group