ข้อมูลการกู้บ้าน

รวมวิธีเตรียมตัวกู้บ้านผ่านฉลุยถูกใจคนซื้อบ้านทุกเพศ ทุกวัย


อยากมีบ้าน หรือ ซื้อบ้านครั้งแรก ต้องเรียนรู้เรื่องการกู้ซื้อบ้าน ตั้งแต่การเตรียมตัวด้านการเงิน หรือแม้แต่เรื่องของเอกสารการกู้ และไม่ว่าจะอยู่ช่วงวัยใด อาชีพอะไร ก็สามารถยื่นผ่านฉลุย พร้อมครอบครองบ้านในฝันได้อย่างง่ายๆ เพียงเรียนรู้ ทำความรู้จักวิธีที่จะทำให้เรื่องกู้บ้าน กลายเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถกู้ได้แบบไร้กังวล
ข้อมูลการกู้บ้าน

วิธีที่ 1

รู้ก่อนกู้ ดูก่อนมีบ้าน ซื้อบ้านอย่างไรให้ง่าย ผ่านฉลุย

แน่นอนว่าก่อนจะกู้เงินซื้อบ้านหรือคอนโดสักห้อง ใช่ว่าจะดูที่ทำเล สไตล์ หรือแบบบ้าน ให้ถูกใจอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คืองบประมาณ เงินในกระเป๋า ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดว่าจะสามารถซื้อบ้านไปพร้อมกับจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้หรือไม่ ทั้งนี้จึงทำให้คนซื้อบ้านหรือคอนโดส่วนใหญ่หันไปพึ่งการขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย กับธนาคาร และถ้าอยากขอกู้แบบผ่านฉลุยควรเช็กคุณสมบัติก่อนกู้ดังนี้
  • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่เกิน 65 ปี และไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับ โครงสร้างหนี้ของธนาคาร
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ทะเบียนสมรส
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
  • หนังสือรับรองเงินเดือน
  • สลิปเงินเดือน
  • เอกสารรับรองการทำงาน
  • หลักฐานแสดงรายได้พิเศษ
  • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยบัญชีนี้ก็ควรจะมีเงินคงไว้ในบัญชี อย่างสม่ำเสมอ
และที่สำคัญคือต้องเช็กภาระหนี้ที่มีอยู่ หนี้ก้อนไหนที่พอจะปิดได้ก็ควรโปะเงินปิดให้ เรียบร้อย เพื่อให้ง่ายต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อ
ข้อมูลการกู้บ้าน

วิธีที่ 2

เช็กเงินเดือน ฐานรายได้ ก่อนกู้บ้าน

โดยปกติธนาคารจะปล่อยสินเชื่อหรือวงเงินกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดนั้น จะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนหรือรายได้ ระยะเวลาการทำงาน รายได้เสริม และยอดหนี้สินของผู้กู้ โดยตามพื้นฐานของธนาคารมักจะให้วงเงินกู้อยู่ที่ประมาณ 50 เท่าของเงินเดือนหรืออาจจะมากกว่า 50 เท่า ขึ้นอยู่กับความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความมีวินัยในการชำระหนี้สิน หรือประวัติทางการเงินของ ผู้กู้ รวมไปถึงสัดส่วน และ ความสามารถของการผ่อนชำระหนี้ ซึ่งไม่ควร เกิน 40% ของเงินเดือน และเป็นระดับที่ ธนาคารพิจารณาแล้วว่าผู้กู้สามารถแบกรับภาระหน้าที่ผ่อนบ้านได้สบายๆ ตามฐาน เงินเดือนในแต่ละช่วง เช่น เงินเดือน 20,000 บาท ผ่อนต่องวดประมาณ 8,000 บาท วงเงินกู้สูงสุด 1.3 ล้านบาท เป็นต้น
ข้อมูลการกู้บ้าน

วิธีที่ 3

เรียนรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยในการผ่อนบ้าน

เรียนรู้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะมีอยู่ 3 ประเภทคือ Fixed Rate อัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ Float Rate อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว และ Mixed Rate อัตราดอกเบี้ย แบบผสมระหว่าง Fixed Rate และ Float Rate โดยเป็นแบบอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ในอัตราที่ธนาคารกำหนด หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะปรับเป็นแบบไม่คงที่ ตามเงื่อนไขของธนาคาร