งานบริการกฏหมาย ทนายความ และบัญชี

พร้อมดูแล

“บริการครบวงจรบนพื้นฐานความยุติธรรม
และประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจคุณ”

ด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ และมากประสบการณ์ในแวดวงทนายความ บัญชี ภาษี และการเงิน ที่จะดูแล ให้คำปรึกษา และจัดการ งานต่างๆ อย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รวดเร็วและมีความยุติธรรมสูงสุด คุณจึงแน่ใจได้ว่าจะได้รับคำปรึกษา คำแนะนำ ที่เป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจคุณ ลูกค้าของเราอยู่ในหลากหลายธุรกิจของจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และกิจการซื้อมาขายไป

พร้อมบริการ

กฏหมาย ทนายความ
กฏหมาย ทนายความ
ให้บริการด้าน กฎหมาย ทนายความ แบบครบวงจร อย่างมืออาชีพ
 • รับปรึกษาและว่าความทั่วประเทศ
 • ตรวจ ร่าง และทำนิติกรรมสัญญา
 • ให้บริการด้านทนายความ
 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
บัญชี ภาษี การเงิน และงานทะเบียน
บัญชี ภาษี การเงิน และงานทะเบียน
ให้บริการด้านระบบบัญชีภาษีอากร งานจดทะเบียน การเงินและบัญชีอย่างครบวงจร
 • รับปรึกษาและว่าความทั่วประเทศ
 • รับทำบัญชี
 • ตรวจสอบบัญชี
 • วางระบบบัญชี
 • วางแผนภาษีอากร
 • ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ด้านบัญชี ภาษี และการเงิน
ด้านงานทะเบียน
ด้านงานทะเบียน
 • รับจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนและเอกสารสิทธิ์
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจต่างๆ ที่ต้องติดต่อกับกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการ มาจนถึงปัจจุบัน
ติดต่อเรา
ฝ่ายกฎหมาย และการบัญชีภาษีอากร
7/22 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร: 0-2388-0548-9 ต่อ 24
อีเมล: nongnuch@nakornthong.co.th