รับให้คำปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และผู้พัฒนาโครงการ

ที่ปรึกษาด้านการจัดการการลงทุน
ที่ปรึกษาด้านการจัดการการลงทุน
ที่ปรึกษาการจัดการการลงทุนในทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนให้กับนักลงทุน
การพัฒนาธุรกิจ
การพัฒนาธุรกิจ
การบริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษา การวางแผน การพัฒนาตลาดใหม่ การพัฒนาที่ดินอย่างครบวงจร ทั้งด้านงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานขออนุญาตฯ การตลาด การเงินและการบัญชี
การจัดการสินทรัพย์
การจัดการสินทรัพย์
บริการจัดการสินทรัพย์ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลลัพธ์การลงทุนให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

เรามีความเชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี
ในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ การพัฒนาที่ดิน และที่อยู่อาศัย

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
7/22 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร: 0-2388-0548-9 ต่อ 15
อีเมล: nontaporn@nakornthong.co.th